Espai Energia

La força que mou el món.

La força que mou el món.

Eficiència energètica i energies renovables.

L’augment del cost de l’electricitat i els combustibles, sumat a l’impacte ambiental de l’actual model energètic, fan que tant particulars com empreses busquin solucions per estalviar energia. L’eficiència i les fonts renovables (biomassa, solar, geotèrmica, eòlica…) són presents a l’Espai Energia de la Fira de l’Ascensió on trobareu una àmplia oferta d’expositors d’aquest sector emergent.

EMPRESES I/O ORGANISMES CONVIDATS A PARTICIPAR-HI:
◗ Energies renovables.
◗ Mobilitat.
◗ Tractaments d’aigües.
◗ Gestió de residus.
◗ Botigues ecològiques.