Motor

Participa-hi.

Participa-hi.

Totes les direccions porten a la Fira.

Vehicles de dues i quatre rodes, autocaravanes, remolcs…
El món del motor desperta tota mena de passions. I a la Fira de l’Ascensió es viuen al màxim. A través d’un ampli espai d’exposició on, a més de les principals novetats del sector, també hi podem trobar ofertes i ocasions a preus molt interessants.

EMPRESES I/O ORGANISMES CONVIDATS A PARTICIPAR-HI:
◗ Concessionaris de cotxes, motos, camions i vehicles industrials.
◗ Empreses i fabricants d’automòbils.
◗ Comercialització de iots i vaixells d’amarratge.
◗ Empreses de recanvis i accessoris per a l’automoció.
◗ Altres empreses relacionades.